1-700-707-660

תקנון האתר

»
תקנון האתר

תקנון האתר

האתר משמש כחנות למוצרי צריכה וציוד למטבח ועוד. טרם ביצוע ההזמנה יש לבצע פעולת הרשמה והקלדת פרטים בסיסיים. לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקת ההזמנה ועם אישור ההזמנה ותנתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

א.מחיר המוצרים המפורסמים באתר

מחירי המוצרים המפורסמים באתר  מגיעים אלנו מהספקים השונים הודות למאמצי התיווך שעשינו עבורכם והודות למידע שהגיע לנו מהלקוחות.

בדרך כלל הכל מתומחר במדוייק, אולם יתכנו אי אלו שינויים שלא תמיד אנו מספיקים לעדכם באתר, למרות זאת, במהלך קבלת ההזמנות מכם, אנו עוברים על הפירוט ואם אנו מוצאים שהמחיר שמופיע בהזמנה אינו מעודכן אנו פועלים לידע את הלקוח.

אחריות למוצרים החברה מהווה מיזם המתווך והמנהל קבוצת- רכישה  במטרה להפעיל כוח קניה חזק ומשמעותי ואולם הסחורה המסופקת בדר"כ איננה של החברה, על כן, כל האחריות למוצרים תינתן ע"י הספק והוא יהיה הכתובת היחידה של המזמין, יחד עם זאת מובהר כי המזמין יעדכן את החברה בכל בעיה או שרות שאיננו הולם או איננו תואם את המקובל בשוק וזאת בכדי לאפשר לחברה לפעול מול אותו יצרן ולתקן את הנדרש.

 

ב.התחיבויות הספק וזמני האספקה

מועדי אספקת מוצרים הנם בהתאם לאזורי החלוקה השונים  משך זמן ההספקה הוא  בין 24-72 שעות, אלא אם צויין מפורשות אחרת. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. החברה מהווה ארגון המנהל קבוצת- רכישה  במטרה להפעיל כוח קניה חזק מול הספקים מובהר כי האחריות לאספקת המוצרים היא של הספק והמזמין מוותר על כל טענה כנגד החברה בכל הנוגע לאי עמידת הספק בהסכמים עימו, בכל מקרה מובהר ומוסכם שבמידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעוביטול העסקה

 

ידוע למזמין כי מדניות ההחזרה של המוצרים שונה מספק לספק ובכל מקרה של ביטול הזמנה ע"י המזמין יחולו ההסכמות והתנאים שקובע כל ספק וספק מול המזמין ישירות.

 ידוע למזמין כי חלק מהמוצרים הינם מוצרים פסידים ו/או מוצרי מזון ועל כן ע"פ החוק הספק רשאי שלא להסכים לקבל את הסחורה חזרה.

 

ג.אזורי אספקה:

היות ואנחנו עובדים עם מספר גדול של ספקים,וישנם ספקים מקומיים שעובדים רק באזור המצומצם שלהם אנו מודיעים האספקה היא רק לאזור המרכז וירושלים, לא צפונה מחדרה ולא דרומה מגדרה, יהודה ושומרון-רק באזור בנימין ולא בשאר האזורים אלא אם כן נכתב במפורש אחרת.

 

ד.מלאי:

 ידוע למזמין כי החברה מהווה מיזם המתווך והמנהל קבוצת- רכישה  במטרה להפעיל כוח קניה חזק מול הספקים ואולם הסחורה מסופקת למזמין ע"י הספקים ולא ע"י החברה ועל כן אין לחברה אחריות למלאי של הספקים יחד עם זאת מובהר שבמידה ואולם יובהר כי ככל שהספקים יודיעו לחברה כי מלאי מסויים אזל הרי שהחברה תיידע את המזמין בסמוך להזמנת המוצר על כך שהמלאי אצל הספק אזל.

 

ה.מדיניות הגנת פרטיות

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

מה אנחנו עושים עם המידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב, הוצאת קבלה). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר שאנו ספק העובד עם הקבוצה שהמידע זקוק לו לצורך קבלת בטחונות עבור הסחורה. למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר, מר _ידידיה דחבש____, לאימייל yedid1111@gmail.com

 

ו.אחריות כללית בגין פעילות האתר

  1. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  2. החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחריות לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.

 

ז.תמונות להמחשה:

החברה מבצעת בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ומפרטיהם.  אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה, והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, ותאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

 

Printer