1-700-707-660

התחברות לאתר

»
התחברות לאתר
 
לקוח יקר.
 
עם קבלת בקשתך להירשם כחבר בטופ רכש וקבלת מסמכי ההצטרפות  שמלאת.
אנו נפעל מול הספקים לפתוח אותך כלקוח פעיל.
וניצור עימך קשר ב24 שעות הבאות  על מנת לעדכן אותך מתי תוכל לתחיל לבצע הזמנות. 

Printer